ספקטרום קווי (Line spectrum)

ספקטרום שבו קוים חדים הנובעים ממעברים של אלקטרונים בין רמות אנרגיה באטומים.

חזרה למילון המושגים