ספקטרום פליטה (Emission spectrum)

גרף המראה את עוצמת הקרינה שנפלטה ע"י חומר מסוים באורכי גל שונים. לכל חומר ספקטרום פליטה האופייני לו.

חזרה למילון המושגים