סטוכיומטריה (Sotchiometry)

חישובים כמותיים המבוססים על ניסוח תגובה. מהם ניתן לחשב את כמויות המגיבים והתוצרים המשתתפים בתגובה הכימית.

חזרה למילון המושגים