סוללה (battery)

תא אלקטרוכימי או מספר תאים אלקטרוכימיים המחוברים זה לזה.

חזרה למילון המושגים