סדר קשר (Bond order)

מדד לחוזק קשר. סדר הקשר מחושב ע"י החסרת מספר האלקטרונים באורביטלים האנטי קושרים ממספר האלקטרונים באורביטלים הקושרים. וחלוקה ב-2.ככל שסדר הקשר גבוה יותר. הקשר חזק יותר.

חזרה למילון המושגים