נוסחת לואיס (Lewis formula)

ראה נוסחת ייצוג אלקטרונית.

חזרה למילון המושגים