נוסחה אמפירית (Empiric formula)

נוסחה של תרכובת המציינת את יחסי המולים השלמים הקטנים ביותר של אטומי היסודות המרכיבים את התרכובת. מידיעת הנוסחה האמפירית של תרכובתלא ניתן לקבוע כמה אטומים מכל סוג יש במולקולה של התרכובת. אלא רק את היחס ביניהם. משמשת בעיקר לייצוג מוצק יוני ומוצק אטומרי.

חזרה למילון המושגים