מתח חשמלי (electric voltage)

האנרגיה הדרושה להעברת יחידת מטען חשמלי מנקודה אחת לשניה.נמדד ביחידות של וולט (V)

חזרה למילון המושגים