משולש האש (The fire triangle)

שלושת הגורמים הדרושים לבעירה. שהם חומר מחמצן (בדרך כלל חמצן). חומר דליק וחום (אנרגית שפעול).

חזרה למילון המושגים