מקדם סטוכיומטרי (Stoichiometric coefficient)

מספר הנכתב לפני כל אחד מהחומרים המופיעים בניסוח תגובה ומציין את מספרהמולים היחסי של החומרים המגיבים או הנוצרים בתהליך.

חזרה למילון המושגים