מערבל משקע (Mixer settler)

מכלים מיוחדים המיועדים לתהליכי מיצוי שונים והמורכבים משתי יחידות: ביחידה הראשונה (המערבל) מתבצע ערבוב השכבות שאינן מתמוססות זו בזו וביחידה השניה (המשקע) מתבצעת הפרדת השכבות במצב של מנוחה.

חזרה למילון המושגים