מספר חמצון (Oxidation number)

נקרא גם דרגת חמצון – מטען אמיתי על יון חד אטומי. או מטען פורמלי על אטום בתוך חלקיק כלשהו המחושב ביחס לאלקטרושליליות של האטומים האחרים בחלקיק. בתגובת חמצון-חיזור מספר החמצון של החומר המחמצן יורדת ומספר החמצון של החומר המחזר עולה.

חזרה למילון המושגים