מספר אבוגדרו (Avogadro number)

המספר 6.02×1023. לצורך רוב החישובים מסתפקים בקרוב של 6×1023. מכונה בקיצור מול .

חזרה למילון המושגים