מסה מולרית (Molecular Weight)

מסה של כמות חומר המכילה מול אחד של חלקיקים זהים. המהווים את היחידות החוזרות בחומר(אטומים. מולקולות או יונים).במערכה המחזורית רשומה המסה המולרית של יסוד מתחת לסימול הכימי שלו.ניתן לחשב את המסה המולרית של תרכובת באמצעות סכום המסות המולריות של האטומים המרכיבים אותו. או מתוך היחס בין מסת החומר ומספר המולים שלו.

חזרה למילון המושגים