ממס (Solvent)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הגדולה יותר.

חזרה למילון המושגים