ממיר קטליטי (Catalytic converter)

מיתקן מיוחד המבוסס על זרז בררני שבאמצעותו מקבלים מתחמוצות חנקן וחד תחמוצת הפחמן. הנוצרות בעת שריפה של דלקים. תוצרים שאינם מזיקים לסביבה: פחמן דו חמצני. חנקן ואדי מים. למשל ממיר קטליטי המותקן בצינור הפליטה של כלי רכב.

חזרה למילון המושגים