מים רכים (Soft water)

מים שאינם מכילים (או מכילים כמות קטנה מאד) יוני סידן ומגנזיום העלולים ליצור חומרים קשי תמס.

חזרה למילון המושגים