מים קשים (Hard water)

מים המכילים יוני מגנזיום וסידן אשר עלולים ליצור חומרים קשי תמס.

חזרה למילון המושגים