מים מטופלים (Treated water)

מים שעברו תהליך של ניקוי. כגון הוצאת מלחים מומסים.

חזרה למילון המושגים