מיחזור (Recycling)

החזרת המגיבים שלא הגיבו למכל התגובה.

חזרה למילון המושגים