מחמצן (Oxidizing Agent)

חומר היכול למשוך אלקטרונים מחומר אחר. כתוצאה מכך החומר שמפסיד אלקטרונים עובר תהליך של חמצון- מספר חמצון שלו עולה. תוך כדי כך המחמצן עצמו עובר חיזור – מספר החימצון שלו יורד.

חזרה למילון המושגים