מחליף חום (Heat exchanger)

מיתקן בו מתקיים מעבר אנרגיה בין זרמים המצויים בטמפרטורות שונות לצורך חימום או קרור. מקובל להשתמש במחליפי חום לצורך ניצול האנרגיה המשתחררת בתגובות אקסותרמיות.

חזרה למילון המושגים