מחזר (Reducing Agent)

חומר היכול למסור אלקטרונים לחומר אחר. כתוצאה מכך החומר שמקבל אלקטרונים עובר תהליך של חיזור – מספר חמצון שלו יורד. תוך כדי כך המחזר עצמו עובר חמצון – מספר החמצון שלו עולה.

חזרה למילון המושגים