מוצרים (Products)

תוצרים המתקבלים בתהליכי הייצור שיש להם שימוש או שימושים בחיי היומיום או בתעשייה.

חזרה למילון המושגים