מוצק (Solid)

אחד ממצבי הצבירה של החומר המתאפיין בקשיחות. יש לו נפח וצורה עצמיים מוגדרים. סוגי התנועה של חלקיקי המוצק – תנודה בלבד.

חזרה למילון המושגים