מוצק מולקולרי (Molecular solid)

חומר מוצק המורכב ממולקולות המוחזקות יחד בעזרת כוחות משיכה בין מולקולריים מסוג כוחות ון-דר-וולס או קשרי מימן חזקים יחסית. דוגמאות למוצק מולקולרי: קרח. סוכר ויוד.יכול להיות יסוד או תרכובת.

חזרה למילון המושגים