מוצק יוני (Ionic Solid)

חומר המורכב מיונים חיוביים ושליליים לסירוגין המוחזקים יחד בעזרת כוחות משיכה חשמליים חזקים. התוצאה היא מבנה מחזורי ענק של יונים. לציון הרכבו משתמשים בנוסחה אמפירית. דוגמאות לחומר יוני: מלח בישול (NaCl). אשלגן פלואורי (KF) ונתרן פחמתי .(Na2CO3)

חזרה למילון המושגים