מוצק אטומרי (Covalent Crystal)

חומר המורכב מאטומים הקשורים ביניהם בקשרים קוולנטיים. התוצאה היאמבנה מחזורי ענק של אטומים. דוגמאות למוצק אטומרי: יהלום (העשוי מאטומי פחמן בלבד). קרביד (אטומי פחמן וסיליקון) וקוורץ SiO2.

חזרה למילון המושגים