מומס (Solute)

מרכיב בתמיסה הנמצא בכמות הקטנה יותר.

חזרה למילון המושגים