מגיב מגביל (Limiting reactant)

מגיב המתכלה לחלוטין כאשר תגובה כימית מגיעה לסיומה. המגיב המגביל קובע את כמות התוצר היכולה להתקבל בניסוי מסוים.

חזרה למילון המושגים