מגיב בעודף (Surplus reactant )

מגיב הנלקח בכמות גדולה מהנדרש לתגובה סטוכיומטרית עם המגיבים האחרים. לאחר שהתגובה הגיעה לסיומה נותר ממנו עודף.

חזרה למילון המושגים