מגיבים (Reactants)

החומרים המתחילים את התרחשות התגובה. בניסוח תגובה כימית יכתבו משמאל לחץ התגובה.

חזרה למילון המושגים