מגדל ספיגה (Absorption tower)

מכל זכוכית המלא בטבעות זכוכית.דיסקיות קרמיות או חומר מילוי אחר. ובו זורמת מלמעלה התמיסה המנטרלת ומלמטה זורמים הגזים "הנספגים" בה. הזרימה בכיוונים מנוגדים משפרת את הערבוב והספיגה.

חזרה למילון המושגים