מגדל ממולא (Packed tower)

מגדל ובו חומרי מילוי (בצורת טבעות. דיסקיות וכד') שבו מתבצעת תגובה בין הגזים לבין נוזל או תמיסה. מטרת חומרי המילוי להגדיל את שטח המגע בין החומרים המגיבים במגדל כדי להגדיל את מהירות התגובה.

חזרה למילון המושגים