יסודות המיקרו (Micro elements)

יסודות הנדרשים על ידי הצמח בכמויות זעירות בלבד.

חזרה למילון המושגים