יוני הידרוקסיד (Hydroxide Ion)

" –OH – ריכוז יוני ההידרוקסיד בתמיסה מימית משפיע על ריכוז יוני ההידרוניום שבה ולכן גם על pH התמיסה."

חזרה למילון המושגים