יוני הידרוניום (Hydronium ion)

"=+H3O – ריכוז יוני ההידרוניום בתמיסה מימית קובע את חומציות pH התמיסה. ראה גם תמיסה חומצית."

חזרה למילון המושגים