טמפרטורת ההצתה (Ignition temprature)

נקראת לפעמים גם טמפרטורת ההצתה העצמית – הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה עשויה להתרחש בעירת החומר באופן ספונטני בתנאים מוגדרים.

חזרה למילון המושגים