טמפרטורת ההבזקה (Plash point / temprature)

הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה האדים שמעל חומר דליק נדיף יוצתו באוויר בעת חשיפתם ללהבה.

חזרה למילון המושגים