חשיפה משוקללת מותרת (TLV-TWA )

הריכוז הממוצע העליון המותר (המשוקלל על פני חשיפה של שמונה שעות ביום עבודה. בשבוע עבודה בן 40 שעות). אשר לו יכולים כמעט כל העובדים להיות חשופים באופן חוזר יום אחר יום מבלי שתיגרם להם השפעה בריאותית שלילית. TLV-TWA – Threshhold limit value – Time Weighted Average

חזרה למילון המושגים