חשיפה מותרת לזמן קצר (TLV-STEL)

רמת חשיפה המותרת לפרק זמן קצר של 15 דקות. TLV-STEL – Threshhold Limit Value – Short Terme Exposure Limit

חזרה למילון המושגים