חומרי גלם (Raw materials)

חומרי מוצא בתהליכי ייצור המגיבים בתהליכים כימיים ליצירת חומרים חדשים-מוצרי ביניים או מוצרים סופיים.

חזרה למילון המושגים