חומרי ביניים (By products)

חומרים המתקבלים בתגובות כימיות ובתהליכי ייצור. שאינם מוצרים לשימוש סופי אלא מהווים חומרי גלם לתגובות או תהליכי ייצור נוספים.

חזרה למילון המושגים