השבת זרז (Catalyst recovery)

תהליך של חידוש הזרז והבאתו חזרה לצורה פעילה.

חזרה למילון המושגים