השבה (Recovery)

תהליך של חידוש חומר והבאתו חזרה לצורתו הפעילה. בדרך כלל מדובר בניקוי מזהמים מממסים או מזרזים. ההשבה מבוצעת על ידי זיקוק. שטיפה וכד'.

חזרה למילון המושגים