הרעלת זרז (Catalyst poisoning)

ירידת יעילותו של הזרז עקב סיפוח חומרים לא רצויים לשטח הפנים שלו או בשל גורמים אחרים הפוגמים בפעילותו.

חזרה למילון המושגים