המרה (Conversion)

היחס. מבוטא באחוזים. בין כמות המגיב שהגיבה לבין כמות המגיב שהוכנסה למיכל התגובה.

חזרה למילון המושגים