דשנים פשוטים (Simple fertilizer)

דשנים המכילים תרכובת אחת בצורה טהורה או בתמיסה.

חזרה למילון המושגים