דשנים מורכבים ()

דשנים המכילים שתי תרכובות או יותר כתערובת או בתמיסה מימית.

חזרה למילון המושגים