דשן סטנדרטי (Standard fertilizer)

דשן המיוצר בצורת גבישים (בקוטר של כ- 0.3-0.1 מ"מ).

חזרה למילון המושגים